Τίτλοι Ειδήσεων
A+ R A-

Ενημέρωση

Μπουτάρης κατά Μίκη Θεοδωράκη για την ομιλία στο Σύνταγμα

E-mail Εκτύπωση PDF
Εμπρηστική χαρακτήρισε την ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο χθεσινό συλλαλητήριο της Αθήνας ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, παρομοιάζοντάς τη με αυτή του στρατηγού Φράγκου στη Θεσσαλονίκη, ενώ επισήμανε ότι τα συλλαλητήρια μπορεί να ήταν μεγάλα και εντυπωσιακά, όμως δεν πρέπει να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις.
Ο κ. Μπουτάρης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να δείξει σοβαρότητα και να βοηθήσει τους Σκοπιανούς να αποκτήσουν μια ταυτότητα ώστε να προχωρήσουμε παραπέρα.
Δήλωσε μάλιστα ότι ο ίδιος προφανώς δεν θέλει να λένε τα Σκόπια Μακεδονία, αλλά δεν έχει πρόβλημα με τον όρο Νέα Μακεδονία.
Σύμφωνα με τον κύριο Μπουτάρη, οι Έλληνες κάτω από τον Όλυμπο αλλά και στην Κρήτη δεν γνωρίζουν το πρόβλημα. «Δεν γνωρίζουν ότι η Μακεδονία γεωγραφικά δεν είναι μόνο ελληνική και ότι σε αρκετά χωριά της Καστοριάς και της Φλώρινας υπάρχουν άνθρωποι που μιλούσαν και μιλούν ακόμη σερβομακεδονικά», υποστήριξε.
Οσο για την ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη ο κ. Μπουτάρης τη χαρακτήρισε εμπρηστική. «Ο Μίκης είναι ένας μύθος, αλλά αυτό που έκανε χθες ήταν λάθος» τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
naftemporiki.gr

Ρευστότητα ύψους 384 εκατ. ευρώ για επιχειρηματική επανεκκίνηση

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΤΕΑΝ: Χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων σε μμε
Τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του «ενδιάμεσου» Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Το συνολικό ύψος των δανείων αυτών, που θα χρηματοδοτηθούν κατά 50% από το ΕΤΕΑΝ (192 εκατ. ευρώ) μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και κατά 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (192 εκατ. ευρώ), ανέρχεται σε 384 εκατ. ευρώ.  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα σε μία εκ των δέκα συνεργαζόμενων τραπεζών από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (Ιούνιος 2018).
Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, εκτός του πρωτογενούς τομέα.
Τα δάνεια που θα χορηγηθούν μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς μόνο το μέρος της τραπεζικής συμμετοχής σε κάθε δάνειο (50%) είναι έντοκο, ενώ το 50% των κεφαλαίων που εισφέρεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΤΕΑΝ είναι άτοκο.
Συνεπώς το τελικό επιτόκιο δανεισμού για κάθε δάνειο διαμορφώνεται στο ήμισυ του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού για κάθε επιχείρηση. Τα επενδυτικά δάνεια θα κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5 έως 12 έτη και με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη.
Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα κυμαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ σε συνάρτηση με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στις δύο κατηγορίες δανείων.
Σκοπός της δανειοδότησης των μμε είναι:
α) Η χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή οποιαδήποτε επενδυτικού χαρακτήρα δαπάνη που προτίθεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων δαπανών που έχουν εγκριθεί από τον επενδυτικό νόμο ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης (ΕΣΠΑ κ.ά.).
β) Η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα (π.χ. δαπάνες ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης) και για δαπάνες που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.).
Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θα είναι όλες οι δαπάνες, τα παραστατικά των οποίων έχουν εκδοθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2017 (λήξη α’ φάσης ΤΕΠΙΧ) και έπειτα και δεν έχουν υλοποιηθεί (εξοφληθεί) κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δανειοδότησης στην τράπεζα.
Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των κεφαλαίων θα πρέπει να έχουν δεσμευθεί μέσω της υπογραφής των δανειακών συμβάσεων μέχρι και τις 30/6/2018, ενώ οι εκταμιεύσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 30/9/2018. Μη επιλέξιμες είναι οι εξής δαπάνες:
Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι ως μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.
Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με τις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και τις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).
Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).
Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται.
Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις
Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις:
Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2) και από τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L 214 της 9.8.2008, σ. 3) για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
Όσες από τις επιχειρήσεις έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο.
Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 (παράρτημα ΙΙΙ).
Οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού και χρηματοοικονομικού τομέα (τράπεζες, εταιρείες venture capital, ΕΚΕΣ, εταιρείες leasing, εταιρείες factoring, ασφαλιστικές εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.).
Τα νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κ.λπ.).
Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και οι επιχειρήσεις του κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ.) και επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες οπλικά συστήματα.
Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τομέα) θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).
Επίσης, αποκλείονται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, οι δημοτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί.
Εξασφαλίσεις
Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση, ενώ προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία.
Συνεργαζόμενες  τράπεζες
Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της δράσης έχουν ήδη προχωρήσει σε συνεργασία δέκα τράπεζες, οι οποίες, σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ, έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να είναι άμεσα σε πλήρη ετοιμότητα για την παραλαβή, αξιολόγηση και αποστολή των σχετικών αιτήσεων δανείων προς το ΕΤΕΑΝ. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αιτήματος οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες: Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ Ελλάδος, Alpha Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Πειραιώς, ΠΕΙΡ Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο ΕΤΕΑΝ: τηλ. 210 7450400, www.etean.gr.
naftemporiki.gr

Ν. Τόσκας: Απόλυτα ακριβή τα στοιχεία της ΕΛΑΣ για το συλλαλητήριο

E-mail Εκτύπωση PDF
Σχετική εικόνα
«Τα στοιχεία που δόθηκαν ήταν απόλυτα ακριβή και υπολογίστηκαν βάσει των στοιχείων που σε κάθε συγκέντρωση μετρούνται» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, απαντώντας στις επικρίσεις για τις εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ σχετικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων στο χθεσινό συλλαλητήριο.
Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο έφτασαν τις 140.000.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1, ο κ. Τόσκας τόνισε ότι «δεν είναι τίποτε χαλκευμένο». «Ο αριθμός είναι ακριβής και δεν έχει καμία σχέση με πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι αριθμός που έχει βγει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες» είπε.
Ερωτηθείς σχετικά με το γεγονός ότι στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΕΛΑΣ είναι σβησμένη η ώρα και η ημερομηνία, απάντησε ότι αυτό έγινε λόγω λάθος ρυθμίσεων της κάμερας που έκανε τη λήψη. «Η ημερομηνία του βίντεο ήταν 1η Ιανουαρίου, προφανώς δεν έγινε 1η Ιανουαρίου κάποια συγκέντρωση εκεί» είπε, απαντώντας σε όσους «ψάχνουν σώνει και καλά να βγάλουν ανακριβές το βίντεο».
naftemporiki.gr

Συρία: «Επικίνδυνο έδαφος» για επαναπατρισμό προσφύγων

E-mail Εκτύπωση PDF
Την έντονη αντίθεσή τους στον αναγκαστικό επαναπατρισμό Σύρων προσφύγων από τις χώρες που έχουν καταφύγει εκφράζουν μέσω κοινής έκθεσής τους ανθρωπιστικές οργανώσεις, προειδοποιώντας για την ασφάλειά τους λόγω της συνεχιζόμενης βίας και των πολεμικών συρράξεων στη χώρα.
Η έκθεση, η οποία τιτλοφορείται «Επικίνδυνο έδαφος», υπογραμμίζει ότι τα μέτρα με στόχο την επαναπροώθηση των προσφύγων στη χώρα τους αποκτά όλο και περισσότερο κεντρική θέση στις απόψεις που εκφράζονται στις χώρες που τους φιλοξενούν.
«Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες διατρέχουν τον κίνδυνο να αναγκαστούν να επιστρέψουν στη Συρία το 2018, παρά τη συνέχιση της βίας» στην εμπόλεμη χώρα, τονίζουν οι οργανώσεις, ανάμεσά τους το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η CARE International.
Ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων που επέστρεψαν στα σπίτια τους Συρία -που σπαράσσεται από έναν πόλεμο ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 340.000 ανθρώπους από το 2011- ανήλθε στους 721.000 το 2017, από τους 560.000 το 2016.
Κατά την ίδια έκθεση, τριπλάσιοι Σύροι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την περασμένη χρονιά και 1,5 εκατομμύριο άλλοι εκτιμάται ότι θα εκτοπιστούν μέσα στο 2018.
«Αυτή τη στιγμή, για τη μεγάλη πλειονότητα των Σύρων που έφυγαν για να σωθούν από τον πόλεμο και τη βία, η επιστροφή τους δεν θα ήταν ούτε ασφαλής, ούτε οικειοθελής», εκτίμησε ο Γιαν Έγκελαντ, ο γενικός γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.
«Νοσοκομεία και σχολεία στοχοθετούνται» και κόσμος πεθαίνει «ακόμη και σε ορισμένες λεγόμενες ζώνες αποκλιμάκωσης», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στις περιοχές όπου είχε συμφωνηθεί το 2017 να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός μεταξύ διαφόρων μερών στη σύρραξη.
Οι ΜΚΟ εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τα μέτρα τα οποία συζητώνται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Δανίας και της Γερμανίας, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν στον αναγκαστικό επαναπατρισμό Σύρων. Οι πλούσιες χώρες έχουν υποδεχθεί μόλις το 3% των Σύρων προσφύγων, με τη μεγάλη τους πλειονότητα να έχει βρει καταφύγιο στα γειτονικά κράτη, την Τουρκία, τον Λίβανο και την Ιορδανία.
Σε αυτά τα κράτη «η πίεση για την επιστροφή των προσφύγων εκδηλώνεται με το κλείσιμο των συνόρων, τις απελάσεις και τους αναγκαστικούς επαναπατρισμούς», αναφέρεται στην έκθεση.
Η Χέλε Τόρνινγκ-Σμιτ της Σώστε τα Παιδιά (Save the Children) -μιας ΜΚΟ που συμμετείχε στη σύνταξη της έκθεσης– προειδοποίησε από την πλευρά της εναντίον των κινδύνων που ενέχει ο εξαναγκαστικός επαναπατρισμός παιδιών.
«Κανένα παιδί δεν θα πρέπει να αναγκάζεται να επιστρέφει στο σπίτι του πριν αυτό να είναι ασφαλές», ανέφερε η Τόρνινγκ-Σμιτ.
naftemporiki.gr

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε τάφος ιέρειας ηλικίας 4.400 ετών

E-mail Εκτύπωση PDF
Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε τάφος ιέρειας ηλικίας 4.400 ετών
Αιγύπτιοι Αρχαιολόγοι παρουσίασαν έναν τάφο ηλικίας 4.400 ετών ο οποίος ανήκει σε μια ιέρεια και ανακαλύφθηκε κοντά στις διάσημες πυραμίδες της Γκίζας, έξω από το Κάιρο, ανακοίνωσε το Σάββατο το αιγυπτιακό υπουργείο Αρχαιοτήτων.
Ο τάφος βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νεκρόπολης της Γκίζας, που αποτελείται από ένα μεγάλο συγκρότημα αρχαίων μνημείων μεταξύ των οποίων και οι πυραμίδες, αλλά και η Σφίγγα.
Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ο τάφος ανήκει σε μια ιέρεια της αιγυπτιακής θεάς της γονιμότητας Άθωρ, γνωστή με το όνομα Χετπέτ, η οποία είχε στενές σχέσεις με τους Αιγύπτιους βασιλείς της 5ης Δυναστείας.
Ο τάφος, που εντοπίστηκε στη διάρκεια ανασκαφών κοντά στη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, είναι κατασκευασμένος από πύλινα τούβλα και μέσα σε αυτόν υπάρχουν τοιχογραφίες σε καλή κατάσταση που παρουσιάζουν τη Χετπέτ σε διάφορες σκηνές κυνηγιού και ψαρέματος ή την ώρα που λαμβάνει προσφορές από τα παιδιά της.
Στις τοιχογραφίες παρουσιάζονται επίσης σκηνές από παραστάσεις μουσικής και χορού, καθώς και μαϊμούδες ως οικιακά ζώα. Μια τοιχογραφία δείχνει μια μαϊμού να χορεύει μπροστά από μια ορχήστρα.
«Γνωρίζουμε φυσικά ότι ήταν υψηλόβαθμη αξιωματούχος και είχε στενούς δεσμούς με το παλάτι», δήλωσε ο υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου Χάλεντ αλ Ανάνι.
«Ο τάφος έχει το αρχιτεκτονικό στυλ και τα διακοσμητικά στοιχεία της 5ης Δυναστείας, με την είσοδο να οδηγεί σε έναν ναό με σχήμα 'L'», πρόσθεσε.
Ο Ανάνι φάνηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν και άλλα μνημεία στην ίδια περιοχή, η οποία βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου. «Θα συνεχίσουμε τις ανασκαφές στην περιοχή και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ανακαλύψουμε κάτι», σχολίασε.
zougla.gr

Τα ματς της ημέρας-Τι δείχνει η τηλεόραση

E-mail Εκτύπωση PDF
Αποτέλεσμα εικόνας για aulhtikes metadoseis
Το ματς ανάμεσα στον Πλατανιά και τον Απόλλωνα Σμύρνης, που ολοκληρώνει την 20η αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά:
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Σόφια τένις
19:30 Novasports 1HD Πλατανιάς - Απόλλων Σμύρνης Super League
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμίνια Μπίλεφελντ - Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 6 HD Καντού – Βαρέζε Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γουότφορντ – Τσέλσι Premier League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λας Πάλμας – Μάλαγα La Liga
zougla.gr

«Οι ηλίθιοι» από το ΚΘΒΕ - Πανελλήνια πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο Συκεών

E-mail Εκτύπωση PDF
«Οι ηλίθιοι» από το ΚΘΒΕ - Πανελλήνια πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο Συκεών
Στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών η πανελλήνια πρεμιέρα για μια νέα θεατρική παραγωγή από το ΚΘΒΕ η οποία στη συνέχεια θα περιοδεύσει στους δήμους της περιφέρειας. Πρόκειται για το έργο του Νηλ Σάιμον «Οι ηλίθιοι», που θα παρουσιαστεί στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών για τρεις παραστάσεις, και συγκεκριμένα: Παρασκευή 9, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, έργο το οποίο ανεβαίνει από το ΚΘΒΕ για πρώτη φορά.
«Οι Ηλίθιοι», που ανεβαίνουν σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Παπαδόπουλου, αποτελούν μια ρομαντική κωμωδία που παίζεται με μεγάλη επιτυχία σε όλες τις σκηνές του κόσμου. Πρόκειται για ένα έργο που σατιρίζει τα κοινωνικά ήθη και τα πολιτικά συστήματα του 20ου αιώνα γραμμένο από τον σπουδαίο και πολυβραβευμένο Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα και σεναριογράφο Νηλ Σάιμον.
Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης του έργου, «με τους "Ηλίθιους", ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Νηλ Σάιμον δημιουργεί έναν φαινομενικά αφελή κωμικό μύθο, για να σατιρίσει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις της θρησκόληπτης και οπισθοδρομικής αμερικανικής κοινωνίας, που τόσο καλά γνώριζε, αλλά και για να καυτηριάσει την αρνητική της αντίδραση μπροστά στην έλευση του νέου, του διαφορετικού, του "επιστημονικού". Νιώθεις ότι η γραφή του είναι αυτόματη, καθαρό απόσταγμα της πολύχρονης εμπειρίας του. Διαβάζοντας το έργο ξανά και ξανά, αρχίζεις να ανακαλύπτεις το βιτριολικό του χιούμορ. Την αισθητική των Monty Python, τα σχόλια από το Muppet Show, την άγρια σαγήνη της Οικογένειας Άνταμς και όλα τα αδιέξοδα της Μέρας της Μαρμότας. Αναγνωρίζεις ακόμα και στοιχεία από το έργο του Σαίξπηρ».
Συντελεστές:
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές, Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σκηνικά-Κοστούμια: Χρύσα Σερδάρη, Μουσική: Κωστής Βοζίκης, Χορογραφία-Κίνηση: Κωνσταντίνος Γεράρδος, Φωτισμοί: Δήμητρα Αλουτζανίδου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Μπαγανά, Β΄ Βοηθός Σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Βαΐτση, Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγος: Σοφία Πασιά, Φωτογράφιση παραγωγής: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση παραγωγής: Αθανασία Ανδρώνη.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Έκτωρ Καλούδης (Δικαστής), Γιάννης Μαστρογιάννης (Γκρέγκορ Γιουσέκεβιτς), Γιολάντα Μπαλαούρα (Λένυα Ζουμπρίτσκι), Κλειώ-Δανάη Οθωναίου (Σοφία Ζουμπρίτσκι), Ρούλα Παντελίδου (Μνίσκιν), Τάσος Πεζιρκιανίδης (Σνέτσκυ), Κωνσταντίνος Ραμπαβίλας (Λέων Τολτσίνσκυ), Πολυξένη Σπυροπούλου (Γιέντσνα), Βασίλης Σπυρόπουλος (Δρ. Ζουμπρίτσκι), Γιάννης Τσάτσαρης (Σλόβιτς).
«Οι ηλίθιοι» διευρύνουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία του δήμου Νεάπολης-Συκεών με το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας, καθώς προωθείται νέα προγραμματική σύμβαση για τη δωρεάν παρακολούθηση εννέα παραστάσεων από μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του δήμου, στο πλαίσιο του προγράμματος της θεατρικής παιδείας και αγωγής.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Παρασκευή 9 & Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018  9 μ.μ.
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018  7 μ.μ.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 6 ευρώ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος | www.ntng.gr | Τ. 2315.200200
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Εκδοτήρια ΚΘΒΕ |www.ntng.gr |Τ. 2315 200 200 & Viva.gr

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-2

E-mail Εκτύπωση PDF
Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League. Η Ένωση βρέθηκε να χάνει 1-0 στο 81’ με το γκολ του Ανσαριφάρντ, όμως έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Τσιγκρίνσκι (87’) και Γιακουμάκη (90’+3’). Με 10 παίκτες τελείωσε το ματς ο Ολυμπιακός, λόγω αποβολής του Μποτία στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Το πρωτάθλημα μετά το ντέρμπι παίρνει μία εντελώς διαφορετική τροπή, καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται τρίτος, στο -4 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ (46 έναντι 42), ενώ η ΑΕΚ με την τεράστια νίκη της πλησίασε στο -2 από την κορυφή.
Να σημειωθεί ότι μετά το τέλος του αγώνα μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση.
Το ντέρμπι είχε πολύ ένταση, δυνατά μαρκαρίσματα και λίγες ευκαιρίες. Τίποτα δεν έδειχνε ότι το φινάλε θα είναι τόσο ανατρεπτικό, με τον Ολυμπιακό να προηγείται και να βλέπει μέσα σε λίγα λεπτά τη νίκη να ξεφεύγει μέσα από τα χέρια του και να μεταμορφώνεται σε ήττα! Μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μέρος οι φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες ήταν πάρα πολλές, παίχτηκε καλύτερο ποδόσφαιρο σε σχέση με το ματς του Κυπέλλου, ενώ η ΑΕΚ κατάφερε να αιφνιδιάσει τους αντιπάλους της.
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-2
Γκολ: 81' Ανσαριφάρντ (Ολυμπιακός), 87' Τσιγκρίνσκι (ΑΕΚ), 90' +4' Γιακουμάκης (ΑΕΚ)
Κίτρινες κάρτες: Μποτία, Ρομαό, Ανσαριφάρντ, Ελαμπντελαουί - Σιμόες, Μασούντ, Μπακάκης
Κόκκινες κάρτες: 90'+5' Μποτία
Ολυμπιακός (Όσκαρ Γκαρθία): Προτό, Ελαμπντελαουί, Σισέ, Μποτία, Κούτρης, Ρομαό, Ζιλέ (70' Ταχτσίδης), Οφόε (58' Ανσαριφάρντ), Φορτούνης, Μιραλάς, Πάρντο (79' Μάριν).
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Γκάλο, Βράνιες, Τσιγκρίνσκι, Μπακάκης, Σιμόες, Κονέ (72' Γαλανόπουλος), Μασούντ, Χριστοδουλόπουλος, Αραούχο (62' Λιβάγια), Μπακασέτας (85' Γιακουμάκης).
zougla.gr

Σελίδα 7 από 3911

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

prev
next

Ελλάδα | 22.02.2018

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ δυτικά της Ζακύνθου

News image

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακ...

Αθλητισμός | 22.02.2018

Τα ματς της Πέμπτης-Τι δείχνει η τηλεόραση

News image

Ο κρίσιμος επαναληπτικός της ΑΕΚ στο Κιέβο απέ...

Αθλητισμός | 22.02.2018

Champions League: Σεβίλλη-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0 , Σαχτάρ Ντόνετσκ-Ρόμα 2-1

News image

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στους «8» τ...

Οικονομία | 22.02.2018

Moody’s: Αναβάθμιση της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες

News image

Κατά δύο βαθμίδες, σε «Β3» από «Caa2» προηγουμ...

Πολιτική | 22.02.2018

Υπόθεση Novartis: Προανακριτική και για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα

News image

Τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής...

Πολιτική | 21.02.2018

Αντ. Σαμαράς: Δεν ήρθα να απολογηθώ, ήρθα να καταγγείλω

News image

«Δεν ήρθα για να απαντήσω στις άθλιες συκοφαντ...

Κόσμος | 21.02.2018

Ακιντζί: Απροθυμία των Ελληνοκυπρίων να μοιραστούν τον φυσικό πλούτο

News image

Για απροθυμία των Ελληνοκυπρίων να μοιραστούν ...

Πολιτική | 21.02.2018

Βουλή: Διαξιφισμοί χωρίς τέλος για Novartis

News image

Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή μ...

Αθλητισμός | 21.02.2018

Ο Αρετόπουλος στο ντέρμπι της Τούμπας

News image

Ο Αλέξανδρος Αρετόπουλος ορίστηκε από την ΚΕΔ ...

Κόσμος | 21.02.2018

Μέρκελ με Ζάεφ: «Ποτέ δεν βρισκόμασταν τόσο κοντά σε λύση για το όνομα»

News image

Ποτέ άλλοτε στα τελευταία 10 χρόνια δεν ήμαστα...

Πολιτική | 21.02.2018

Τηλεφώνημα στήριξης Μητσοτάκη σε Αναστασιάδη

News image

Την αμέριστη στήριξή του στην Κύπρο, εν μέσω τ...

Τοπικά Νέα | 21.02.2018

Ακέφαλο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης ανακαλύφθηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης

News image

Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως κ...

Αθλητισμός | 21.02.2018

Τα ματς της Τετάρτης-Τι δείχνει η τηλεόραση

News image

Τα παιχνίδια Σεβίλλη–Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κα...

Αθλητισμός | 21.02.2018

Champions League:Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 1-1 , Μπάγερν Μονάχου-Μπεσίκτας 5-0

News image

Tον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα προημι...

Τοπικά Νέα | 21.02.2018

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη

News image

Τέσσερις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγ...

Πολιτική | 21.02.2018

Διχάζουν οι δέκα κάλπες για το σκάνδαλο Novartis

News image

Κορυφώνεται σήμερα η πολιτική σύγκρουση κυβέρν...

Ελλάδα | 07.02.2018

Κ. Φρουζής: H χοντροκομμένη φάρσα σύντομα θα καταπέσει

News image

Τη δική του απάντηση για τις εξελίξεις με το σ...

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • Σύνολο : 8514628

Έχουμε 305 επισκέπτες online