Τίτλοι Ειδήσεων
A+ R A-

Ενημέρωση

Φόβοι ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφήνει εκτός ρύθμισης πολλές επιχειρήσεις - Τι βελτιώσεις ζητεί ο επιχειρηματικός κόσμος

E-mail Εκτύπωση PDF
Φόβοι ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφήνει εκτός ρύθμισης πολλές επιχειρήσεις - Τι βελτιώσεις ζητεί ο επιχειρηματικός κόσμος
Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης τόσο του τραπεζικού όσο και του επιχειρηματικού τοπίου χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρηματιών που έθεσε σε διαβούλευση από χθες το υπουργείο Οικονομίας. Ωστόσο εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να μείνει εκτός ρύθμισης μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων για αυτό και ζητούν να βελτιωθούν κάποιοι όροι, όπως για παράδειγμα αυτοί που σχετίζονται με την κερδοφορία των επιχειρήσεων καθώς και να διασφαλίζεται η επιβίωση της επιχείρησης, με τις λιγότερες απαιτήσεις. Επίσης, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων προτείνει τον καθορισμό των επιμελητηρίων ως διαχειριστή και επόπτη της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων.
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος ‭σχολιάζοντας‬ το νομοσχέδιο‭ έκανε την ακόλουθη δήλωση: ‬«Έστω και με‭ ‬ μεγάλη καθυστέρηση, ‭ ‬γίνεται ένα ‭σημαντικό βήμα προς‭ ‬ την κατεύθυνση της εξυγίανσης τόσο του τραπεζικού όσο και του επιχειρηματικού τοπίου στη χώρα. Ο‭ ‬ ‭εξωδικαστικός‭ ‬ ‭συμβιβασμός‭ ‬δίνει‭ ‬τη‭ ‬ ‭δυνατότητα, ‬με‭ ‬ συναίνεση‭ ‬των πιστωτών, να σωθούν πολλές επιχειρήσεις, με μη εξυπηρετούμενο δανεισμό, αλλά με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Tα επιμελητήρια έχουν ήδη αναπτύξει δομές, τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Μπορούν, λοιπόν - και θα διεκδικήσουν - να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Σαφώς το νομοσχέδιο‭ ‬χρειάζεται βελτιώσεις,‭ ‬καθώς από μια‭ ‬πρώτη ανάγνωση‭ ‬τα‭ ‬κριτήρια‭ ‬ένταξης‭ ‬σε‭ ‬αυτό‭ ‬ είναι‭ ‬πολύ‭ ‬αυστηρά‭ ‬και‭ ‬υπερβολικά‭ ‬και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων κινδυνεύει να μείνει εκτός ρύθμισης.
Τα σημεία τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω είναι:
‭- για να ενταχθεί μια επιχείρηση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό απαιτείται να‬ έχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση κατά την τελευταία τριετία, κριτήριο που‭‬‭ ‬δυσχεραίνει‭‭ ‬απίστευτα‭ ‬ ‭ ‬την‭ ‬ ‭ ‬ένταξη‭‬ ‭ ‬επιχειρήσεων,‭ ‬ ‭ ‬καθώς‭ ‭ ‬η‭ ‬τελευταία τριετία‭‬ ‭ ‬ήταν‭ ‬ ‭‬εξαιρετικά‭ ‬δυσμενής‭‬ ‭ ‬για‭ ‬το‬ ‭ ‬επιχειρείν‭ ‬‭ ‬λόγω‭ ‬ ‭ ‬της‭ ‬ ‭ ‬οικονομικής κρίσης
‭- το κριτήριο για σύναψη ρύθμισης μετά την 1/7/2016, επίσης καθιστά‬ απαγορευτική‭ ‬ ‭την‭ ‬ ‭‬ένταξη‭ ‬επιχειρήσεων,‭ ‬διότι‭ ‬η‭ ‬ ‬συντριπτική‭ ‬πλειονότητα αυτών‭ ‬έχουν‭ ‬δύο,‭ ‬‬τρεις‭ ‬ή‭ ‬ και‭ ‬περισσότερες‭ ‭ ‬ρυθμίσεις‭ ‬ την‭ ‬παραπάνω ημερομηνία
‭- το κριτήριο να μην μπορεί μια επιχείρηση να υπαχθεί στο νόμο αν το 85%‬ των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή θέτει προσκόμματα στην σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων στο νόμο, διότι είναι σύνηθες μια επιχείρηση‭‭ ‬μικρή‭ ‬ή‭ ‬ ‬μεσαία‭ ‬να‭ ‭ ‬διατηρεί‭ ‬ ‬τον‭ ‬ δανεισμό‭ ‬ της‭ ‬σε‭ ‬έναν‭ ‬ ‬μόνο πιστωτικό φορέα».
Ο ίδιος γνωστοποίησε ακόμη ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το ΕΒΕΑ συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση‭ ‬θα‭ ‬αποστείλουν‭ ‬τις‭ ‭‬θέσεις‭ ‬‬και‭ ‬τις‭ ‬ απόψεις‭ ‬‬της‭ ‬επιμελητηριακής κοινότητας για το εν λόγω σχέδιο νόμου τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη καθορισμού των επιμελητηρίων ως διαχειριστή και επόπτη της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων.
«'Αλλωστε,‭ ‬ το‭ ‬ ‭υπό‭ ‬ ‭ ‬ψήφιση‭ ‬νομοθετικό‭ ‬ ‭πλαίσιο‭ ‬ρυθμίζει‭ ‬‬τις‭ ‬ οφειλές‭ ‬ ‭των επιχειρήσεων‭ ‬ ‬και‭ ‬ ‭των‭ ‬επιτηδευματιών‭ ‬σε‭ ‬ ιδιώτες‭ ‬και‭ ‬ ‭δημόσιο.‭ ‬Υπό‭ ‬ ‭ ‬αυτό‭ ‬‬το πρίσμα, τα κατά τόπους επιμελητήρια είναι ο μόνος φορέας,‭ ‬ ο οποίος διαθέτει τη γνώση, την εμπειρία και την κατάλληλη υποδομή για τη διαχείριση και εποπτεία της διαδικασίας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του θεσπιζομένου νομοθετικού πλαισίου» όπως εξήγησε ο κ. Μίχαλος. Σημείωσε ακόμη ότι στο ‭ ‬επικείμενο σχέδιο ‭ ‬νόμου υπάρχει πρόνοια ‭ ‬για την‭ ‬ανάθεση ‭ ‬σε διαπιστευμένους‭ ‬ ‭ ‬διαμεσολαβητές‭ ‬‬της‭ ‬ ‬διαδικασίας‭ ‬ ‬διαπραγμάτευσης‭ ‬ ‭ ‬μεταξύ επιχειρηματιών - επιτηδευματιών και των ιδιωτών πιστωτών αλλά και του δημόσιου τομέα.‭ ‬
‭Όπως σημείνει ο κ. Μίχαλος: "«φορέας‭ ‬ ‬και‭ ‬ ‬τρόπος‭ ‬ ‭επιλογής‭ ‬ ‭ ‬και‭ ‬ ‭ ‬ανάθεσης‭ ‬σε‭ ‬διαπιστευμένους διαμεσολαβητές δεν προβλέπεται. Είναι βέβαιο ότι αυτό θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην πράξη. Τα ‭ ‬επιμελητήρια ‭ ‬σκοπούν‭ ‬ ‭στην‭ ‬ ‭ ‬εξυπηρέτηση‭ ‬ ‭ ‬των ‭ ‬μελών ‭ ‬τους ‭ ‬αφενός‭ ‬ ‭ ‬και εποπτεύονται από τον υπουργό Οικονομίας αφετέρου, αρμόδιο υπουργείο για το υπό ψήφιση‭ ‬ σχέδιο‭ ‬ ‭ ‬νόμου‭ ‬ είναι‭ ‬το ‭ ‬υπουργείο Οικονομίας.‭ ‬ Τα‭ ‬ επιμελητήρια‭ ‬ ‭ ‬έχουν ‭ ‬την στελέχωση, τη δομή και το πλαίσιο για να προβούν σε ανάθεση και εποπτεία εντός κανόνων της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Επίσης έχουν τη δυνατότητα ευέλικτα και‭ ‬ ‭ ‬άμεσα‭ ‬ ‭ ‬να‭ ‬ ‭ ‬αντιμετωπίσουν‭ ‬ ‭ ‬τα‭ ‬ ‭ ‬πλείστα‭ ‬ ‭ ‬πρακτικά‭ ‬ ‭ ‬προβλήματα‭ ‬ ‭ ‬τα‭ ‬ ‭ ‬οποία‭ ‬ ‭ ‬θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νόμου. 'Αλλος φορέας ή υποδομή ‭ ‬αντίστοιχη ‭ ‬για να ‭ ‬αναλάβει τη διαχείριση ‭ ‬και να εποπτεύει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν υφίσταται και όποια υπηρεσία ή επιτροπή και αν συσταθεί προς το σκοπό αυτό σίγουρα δεν θα έχει την δυνατότητα της άμεσης και αποκεντρωμένης αντιμετώπισης όλων των πρακτικών ζητημάτων που θα ανακύψουν, με αποτέλεσμα ο νόμος στην πράξη να έχει θέματα εφαρμογής. Τα ‭ ‬επιμελητήρια‭ ‬ ‭ ‬έχουν‭ ‬ ‭ ‬πλαίσιο ‭ ‬κανόνων ‭ ‬προς‭ ‬τον‭ ‬σκοπό ‭ ‬αυτό‭ ‬ ‭ ‬και ‭ ‬ευέλικτα ‭ ‬και άμεσα‭ ‬ ‭ ‬χωρίς‭ ‬ ‭ ‬επιβάρυνση‭ ‬του‭ ‬κρατικού‭ ‬ ‭‬μηχανισμού‭‭ ‬μπορούν‭‬ ‭ ‬να‭ ‬εγκύπτουν‭ ‬ ‬στο όποιο θέμα».
Εν κατακλείδι, αυτό‭ ‬ που προτείνουν τα επιμελητήρια ‭ ‬είναι‭ ‬ μετά‭ ‬ την ‭ ‬υποβολή‭ ‬ ‭ ‬αίτησης ‭ ‬για ρύθμιση των οφειλών στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η εν λόγω αίτηση να αποστέλλεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού‭ ‬‬Χρέους‭ ‬ στο‭ ‬επιμελητήριο‭ ‬ στο‭ ‬οποίο‭ ‬ είναι‭‭ ‬εγγεγραμμένος‭ ‬ ο‭ ‬‬αιτών.‭ ‬ ‭Το εκάστοτε επιμελητήριο θα αναθέτει άμεσα κατ` ελεύθερη κρίση την αίτηση και τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης σε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή από τον πίνακα διαπιστευμένων ‬διαμεσολαβητών του υπουργείου ‬Δικαιοσύνης ‭ ‬Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο οποίος οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις‭ ‬ πρόνοιες ‭ ‬του νόμου, ‭του‭ ‬ Κώδικος Δεοντολογίας Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών και τον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου Διαμεσολάβησης ‭ ‬του επιμελητηρίου κατ` ανάθεση του οποίου και ενεργεί.
Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπως σημειώνει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρός του Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, έχει τονίσει πολλές φορές ότι ο μεγάλος κίνδυνος για τη λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων είναι οι μεγάλες οφειλές που έχουν, εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης. Όπως ανέφερε: "χιλιάδες μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του «λουκέτου» εξαιτίας οφειλών, που σε πολλές περιπτώσεις δεν ευθύνονται οι ίδιες για τη δημιουργία τους. 'Αρα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η άμεση εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που προωθεί η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι θα έπρεπε ήδη να είχε νομοθετηθεί. Ίσως σήμερα η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να ήταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Ελεύθεροι επαγγελματιές και επιχειρηματίες περίμεναν πολύ καιρό τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών». Πρόκειται για όλους αυτούς που είδαν να αυξάνονται ραγδαία τα χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Εφόσον δοθεί η δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθμιση όλοι όσοι έχουν οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ, είμαι σίγουρος ότι θα δοθεί σημαντική «ανάσα» όχι μόνο στην επιχειρηματικότητα αλλά συνολικά στην ελληνική οικονομία. Αρκεί βέβαια να «τρέξουν» γρήγορα οι διαδικασίες, να ψηφιστεί χωρίς κάποια δυσάρεστη έκπληξη της τελευταίας στιγμής σε σχέση με το σχέδιο νόμου που έχουμε δει και βεβαίως να εκδοθούν τάχιστα όλες οι απαραίτητες ερμηνευτικές εγκύκλιοι για την πλήρη εφαρμογή της ρύθμισης. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο και ούτε είναι λογικό να παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις στη δικαιοσύνη, εγκλωβίζοντας έτσι επιχειρηματίες αλλά και εργαζόμενους".
ΕΣΕΕ
Αντίδοτο στον κίνδυνο αύξησης κατασχέσεων λογαριασμών και πλειστηριασμών ακινήτων το 2017 χαρακτηρίζει την άμεση εφαρμογή του μηχανισμού εξωδικαστικού συμβιβασμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης. Ο ίδιος σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στα κριτήρια που θα καταστήσουν ευκολότερη την ένταξη των επιχειρήσεων.
Ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε στη δήλωσή του τα εξής: "Η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως διατυπώσει την άποψη πως η ανάσχεση του ρυθμού αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και η σταδιακή υποχώρησή τους, δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εντατικοποίησης διαδικασιών όπως οι κατασχέσεις λογαριασμών και οι πλειστηριασμοί ακινήτων. Τουναντίον, ως αντίδοτο στο παρατηρούμενο τέλμα, ενδείκνυται η όσο το δυνατόν ταχύτερη ψήφιση και εφαρμογή του νομοσχεδίου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και η έκδοση των απαραίτητων ερμηνευτικών εγκυκλίων, για την πρακτική εφαρμογή του Ειδικού Επιχειρηματικού Λογαριασμού. Μέσω του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού» και του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου των 20.000 ευρώ, θα δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των υποχρεώσεων προς εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, με πιθανή την προοπτική «κουρέματος» 4 δισ. ευρώ προστίμων και προσαυξήσεων επί της οφειλής. Υπολογίζεται ότι εάν περιορίσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, μειώσουμε τους περιορισμούς και τα εμπόδια, τότε περισσότερες από 400.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα θα ενταχθούν. Τέλος πρέπει να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη ένταξη και όχι η εξαίρεση, ενώ, θα πρέπει διασφαλίζεται η επιβίωση της επιχείρησης, με τις λιγότερες απαιτήσεις".
imerisia.gr

ΚΚΕ: Τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι μεγαλύτερη απάτη, ακόμη κι απ' αυτήν του παράλληλου προγράμματος

E-mail Εκτύπωση PDF
ΚΚΕ: Τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι μεγαλύτερη απάτη, ακόμη κι απ' αυτήν του παράλληλου προγράμματος
«Τα “αντισταθμιστικά μέτρα” που επικαλείται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, για να δικαιολογήσει τη νέα σφαγή σε αφορολόγητο, συντάξεις, εργασιακά, είναι μεγαλύτερη απάτη, ακόμη κι απ’ αυτήν του “παράλληλου προγράμματος”» αναφέρει σχόλιο του γραφείου Τύπου του ΚΚΕ.
Επισημαίνει δε στη συνέχεια: «Όχι μόνο γιατί τα μέτρα αυτά θα είναι απειροελάχιστα μπροστά σ’ αυτά που έχασαν και θα χάσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι και τα οποία θα δίνονται πάντα με την έγκριση των “θεσμών”, αλλά και γιατί θα αφορούν κυρίως τη στήριξη του κεφαλαίου, μέσω φοροαπαλλαγών και άλλων τέτοιων παρεμβάσεων, στο όνομα της ανάπτυξης».
imerisia.gr

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50

E-mail Εκτύπωση PDF
Αύριο, Πέμπτη, στις 10 το πρωί, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο δύο νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά 15.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών.
Οι προσλήψεις θα γίνουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Οι 5.000 θέσεις αφορούν ανέργους άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών και των 12 μηνών αντίστοιχα και οι οποίοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης (Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση).
Οι 10.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών και στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργοδότες που κατά το μήνα υποβολής των αιτήσεων απασχολούν προσωπικό έως 20 άτομα με πλήρη απασχόληση (Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών).
Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα δεν πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του 12μηνου -για το πρόγραμμα των 5.000 θέσεων- ή του τριμήνου –για το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων- πριν από την υποβολή της αίτησης. Διατηρούν επίσης το προσωπικό τους καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.
Το ύψος της επιχορήγησης και στα δύο προγράμματα ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη και οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας- με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.
Η διάρκεια επιχορήγησης ανά πρόγραμμα είναι η ακόλουθη:
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση:
Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερη μειονεκτική θέση (διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.
Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (διάρκεια ανεργίας έξι έως 12 μήνες)  η διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα μήνες χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους για τρεις επιπλέον μήνες.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών:
Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.
Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων (διάρκεια ανεργίας τρείς έως 12 μήνες) η διάρκεια επιχορήγησης είναι εννέα μήνες με  δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για έξι επιπλέον μήνες. Σε  αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες.
Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα ανωτέρω προγράμματα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση που αφορά στο εκάστοτε πρόγραμμα και εμπεριέχει την εντολή κενής θέσης, (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις), με την προϋπόθεση ότι έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής τους, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (e-services).
Ο ΟΑΕΔ παρέχει στους ενδιαφερόμενους εργοδότες - επιχειρήσεις πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων, με βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία διαμένουν αλλά και σε πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του ανέργου. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης έχει πρόσβαση μόνον στα καταχωρισμένα στοιχεία βιογραφικού των ανέργων (ειδικότητα, εργασιακή εμπειρία, εκπαίδευση) και όχι στα προσωπικά τους στοιχεία.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Καλούνται να συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν  το Βιογραφικό τους Σημείωμα, είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες με τη χρήση κλειδαρίθμου μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε με τη συνεργασία Εργασιακού Συμβούλου στα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ.
Οι δαπάνες για την εφαρμογή των προγραμμάτων προβλέπεται να καλυφθούν από τον λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ.
Αναλυτικότερα, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στα ανωτέρω Προγράμματα αναγράφονται στις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που είναι αναρτημένες στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
naftemporiki.gr

Νέα τουρκική πρόκληση: Η Τουρκία στέλνει το «Τσεσμέ» για έρευνες στο Βόρειο Αιγαίο

E-mail Εκτύπωση PDF
Νέα τουρκική πρόκληση: Η Τουρκία στέλνει το «Τσεσμέ» για έρευνες στο Βόρειο Αιγαίο
Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην έκδοση Navtex (244/17), σύμφωνα με την οποία το σκάφος TCG CESME, θα πραγματοποιήσει έρευνες στο κέντρο του Βορείου Αιγαίου.
Με την NAVTEX 244/17 η Τουρκία ανακοινώνει ότι το TCG CESME θα πραγματοποιήσει υδρογραφικές και ωκεανογραφικές έρευνες από τις 22 Φεβρουάριου στην περιοχή η οποία εκτείνεται μεταξύ του Άθω, της Θάσου, της Λήμνου και της Σαμοθράκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού προσεγγίζει ήδη το TCG CESME και άλλα δύο σκάφη έχουν πλησιάσει την ευρύτερη περιοχή.
zougla.gr

Στην πιο κρίσιμη φάση η διαπραγμάτευση - Την Τρίτη στην Αθήνα οι θεσμοί

E-mail Εκτύπωση PDF
Στην πιο κρίσιμη φάση η διαπραγμάτευση - Την Τρίτη στην Αθήνα οι θεσμοί
Στην πιο κρίσιμη φάση εισέρχεται την ερχόμενη εβδομάδα η διαπραγμάτευση μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών για την ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης. Οι επικεφαλής των θεσμών αναμένεται να επιστρέψουν την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα μετά την καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup των Βρυξελλών για την νομοθέτηση μεταρρυθμίσεων στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό με αντιστάθμισμα μειώσεις στη φορολογία εφόσον υπάρξει υπεραπόδοση στο δημοσιονομικό σκέλος του προγράμματος. Παράλληλα θα οριστικοποιηθούν και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας.
Στόχος δανειστών και κυβέρνησης, όπως έχουν ήδη διακυρήξει οι δύο πλευρές, είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο είναι σαφές ότι πρόκειται για την συμπλήρωση ενός δύσκολου παζλ που προϋποθέτει δύσκολες αποφάσεις, αμοιβαίες υποχωρήσεις και εντέλει την σύναψη μίας συμφωνίας που θα ανοίγει για τη χώρα τον δρόμο της εξόδου στις αγορές.
Σε ότι αφορά το πακέτο των μεταρρυθμίσεων ανοικτό παραμένει το ύψος της δημοσιονομικής απόδοσής τους όπως και τα συγκεκριμένα μέτρα που θα περιλαμβάνονται σ ' αυτό. Στο τραπέζι των δύο πλευρών αναμένεται να βρεθούν μέτρα δημοσιονομικής απόδοσης από 1,5% του ΑΕΠ έως 2% του ΑΕΠ. Η ελληνική κυβέρνηση επικαλείται την υπεραπόδοση των εσόδων και την υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 και διεκδικεί ο στόχος αυτός να καθοριστεί στο χαμηλότερο δυνατόν επίπεδο, ακόμη και κάτω από το 1,5% του ΑΕΠ, ενώ το ΔΝΤ ανεβάζει το λογαριασμό.
Τα μέτρα που αναμένεται να αποφασιστούν με βάση την πρώτη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup και θα απασχολήσουν τις συζητήσεις της επόμενης εβδομάδας μεταξύ του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και των επικεφαλής των Θεσμών αφορούν:
- Στη μείωση του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη μείωση του από τα 8.636 ευρώ (για τον άγαμο) που ισχύει σήμερα. Το μέτρο συζητείται να εφαρμοσθεί από τα εισοδήματα του 2019 παράλληλα όμως με μειώσεις στη φορολογία που θα λειτουργούν αντισταθμιστικά για τις απώλειες. Εξετάζεται συγκεκριμένα η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35%, η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα εστίασης και στα είδη διατροφής από το 24% στο 13%, καθώς και η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια στο 7%. Πρόκειται για μέτρα που αναμένεται να νομοθετηθούν παράλληλα με την αναπροσαρμογή του αφορολόγητου.
- Η σταδιακή μείωση της προσωπικής διαφοράς για τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από το 2020 και θα ολοκληρωθεί το 2025. Το μέτρο αναμένεται να συνδυασθεί με αποφάσεις ενίσχυσης του θεσμού του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που εφαρμόζεται ήδη από φέτος σε όλη της χώρα.
Παράλληλα θα οριστικοποιηθούν οι αλλαγές στην αγορά εργασίας με το ΔΝΤ να έχει και στο μέτωπο αυτό την πιο σκληρή ατζέντα ζητώντας απελευθέρωση του ορίου των απολύσεων και απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Ωστόσο οι αποφάσεις του Eurogroup κρίνονται θετικές από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη αφού, όπως σημειώνουν, ανοίγουν το δρόμο για την επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων στην αγορά εργασίας που είχαν ανασταλεί με τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν επίσης την ιδιαίτερα θετική επίδραση που θα έχει στην απασχόληση το πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας την χρηματοδότηση που οποίου συζητά η κυβέρνηση με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και το οποίο αποτελεί μέρος των αποφάσεων του Eurogroup.
Ετσι, μέρος αυτής της συμφωνίας, εκτός από την οριστικοποίηση του πακέτου των μεταρρυθμίσεων σε φορολογία, ασφαλιστικό και αγορά εργασίας, θα είναι οι αποφάσεις για το χρονικό διάστημα πέραν του 2018 κατά το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ αλλά και οι δεσμεύσεις των δανειστών για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Τις δεσμεύσεις αυτές ζητά η Αθήνα καθώς αποτελούν ελάχιστη προϋπόθεση για να κρίνει η ΕΚΤ το ελληνικό χρέος βιώσιμο και να εντάξει τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Στην περίπτωση αυτή θα έχει γίνει το πρώτο καθοριστικό βήμα για την έξοδο της χώρας στις αγορές προς τα μέσα του 2018 όπως προβλέπει το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα μία θετική για την Ελλάδα διευθέτηση της χρονικής διάρκειας διατήρησης πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ - ή και χαμηλότερων όπως εξακολουθεί να διεκδικεί η ελληνική πλευρά - μετά το 2018 θα διεύρυνε τα δημοσιονομικά περιθώρια για την χώρα και θα δρομολογούσε δυνάμεις ισχυρότερης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική κυβέρνηση αισιοδοξεί για μία θετική διευθέτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά και τις δεσμεύσεις Νταισεμπλουμ, μετά το Eurogroup των Βρυξελλών για την λήψη ρεαλιστικών αποφάσεων στο θέμα αυτό.
imerisia.gr

Στέλεχος του die Linke ζητά Grexit: Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει

E-mail Εκτύπωση PDF
Image result for sara bagkenknext die linke
Την ενδεχόμενη αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη πρότεινε η επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του γερμανικού αριστερού κόμματος «Die Linke», Σάρα Βάγκενκνεχτ, ασκώντας παράλληλα, δριμεία κριτική προς τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
«Αν η Ελλάδα συνεχίσει να βλέπει την προοπτική παραμονής της στο ευρώ πολύ σκληρή για την οικονομία της, τότε θα πρέπει να αποφασίσει για τον λαό της» τόνισε η Γερμανίδα πολιτικός, μιλώντας στην εφημερίδα «Rheinische Post».
Ωστόσο, συνέχισε, «υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικονομική ανάκαμψη μετά τα σκληρά μέτρα που έλαβε, θα είναι πιο εύκολη».
Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών ότι εξαπατά τον γερμανικό λαό, καθώς «ο ίδιος ξέρει ή τουλάχιστον θα πρέπει να ξέρει, ότι η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει».
Παράλληλα, αναφερόμενη στα χρήματα των τριών προγραμμάτων βοήθειας, επεσήμανε ότι «η Ελλάδα δεν έχει σωθεί με τα δάνεια των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά οι τράπεζες και τα hedge funds».
naftemporiki.gr

Δημοσκόπηση: «Όχι» περαιτέρω βοήθεια στην Ελλάδα, «ναι» στο Grexit λέει η πλειοψηφία των Γερμανών

E-mail Εκτύπωση PDF
Δημοσκόπηση: «Όχι» περαιτέρω βοήθεια στην Ελλάδα, «ναι» στο Grexit λέει η πλειοψηφία των Γερμανών
Το 53% των Γερμανών πολιτών θεωρούν ότι θα ήταν σωστή η διακοπή της βοήθειας προς την Ελλάδα, ενώ το 40% τάσσεται υπέρ της συνέχισής της, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ερευνών Forsa η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του γερμανικού περιοδικού Stern.
Υπέρ της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους τάσσεται το 45% των ερωτηθένων, ενώ το 47% την απορρίπτει.
Υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη τάσσεται το 52% των Γερμανών, έναντι του 42% αυτών που επιθυμούν την παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη.  Υπέρ του Grexit τάσσονται κατά 75% οι ψηφοφόροι του κόμματος "Εναλλακτική για τη Γερμανία" (AfD)
imerisia.gr

Επίκαιρη επερώτηση για ασφαλιστικό και ΕΦΚΑ από 36 βουλευτές της ΝΔ

E-mail Εκτύπωση PDF
Επίκαιρη επερώτηση για το ασφαλιστικό σύστημα και τον ΕΦΚΑ κατέθεσαν σήμερα 36 βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για «κατά συρροή εμπαιγμό» της ελληνικής κοινωνίας που βιώνει άγριες, οριζόντιες και άδικες περικοπές σε παροχές, απότομες μεταβολές των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και ραγδαία αύξηση του κόστους ασφάλισης.
Οι βουλευτές της ΝΔ κάνουν ειδική αναφορά στο έκτακτο βοήθημα που δόθηκε στο τέλος του 2016, το οποίο χαρακτηρίζουν την ύστατη προσπάθεια εξαπάτησης του ελληνικού λαού και κατηγορούν την κυβέρνηση για καταστροφική διαπραγμάτευση που επέφερε σημαντικές - επί τα χείρω - αλλαγές στο ασφαλιστικό. Αναφέρονται, επίσης, στο ΕΚΑΣ για το οποίο σημειώνουν ότι το 2017 θα υποστεί οριζόντια περικοπή 50% για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους.
«Συνεπεία των άστοχων χειρισμών της κυβέρνησης το ασφαλιστικό σύστημα μπήκε εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης» αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές της ΝΔ ενώ για τον ΕΦΚΑ σημειώνουν ότι λειτουργεί χωρίς σχεδιασμό με συνέπεια την αναστάτωση στην αγορά εργασίας, διαδικασίες κοινωνικά άδικες και τη δημιουργία σύγχυσης μεταξύ των ασφαλισμένων.
imerisia.gr

Σελίδα 1 από 3366

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

prev
next

Ελλάδα | 22.02.2017

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50

News image

Αύριο, Πέμπτη, στις 10 το πρωί, ξεκινά η υποβο...

Οικονομία | 22.02.2017

Στην πιο κρίσιμη φάση η διαπραγμάτευση - Την Τρίτη στην Αθήνα οι θεσμοί

News image

Στην πιο κρίσιμη φάση εισέρχεται την ερχόμενη ...

Πολιτική | 22.02.2017

Στέλεχος του die Linke ζητά Grexit: Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει

News image

Την ενδεχόμενη αποχώρηση της Ελλάδας από την Ε...

Πολιτική | 22.02.2017

Επίκαιρη επερώτηση για ασφαλιστικό και ΕΦΚΑ από 36 βουλευτές της ΝΔ

News image

Επίκαιρη επερώτηση για το ασφαλιστικό σύστημα ...

Ελλάδα | 22.02.2017

Χάος στον ΕΦΚΑ - Εχουν χαθεί δεδομένα ασφαλισμένων

News image

Χαοτική είναι η κατάσταση στον Ενιαίο Φορέα Κο...

Πολιτική | 22.02.2017

Χρυσόγονος: Δύσκολο να υπάρξει συμφωνία στα επόμενα δυο Eurogroup - Θα μας φτάσο

News image

Την εκτίμηση ότι είναι δύσκολο στα επόμενα δυο...

Κόσμος | 21.02.2017

Γαλλία: Ο Φρανσουά Φιγιόν ανέκτησε το προβάδισμα

News image

Ο κεντρώος γάλλος πολιτικός Εμανουέλ Μακρόν έχ...

Πολιτική | 21.02.2017

Συνεδριάζει υπό τον Αλέξη Τσίπρα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

News image

Προσερχόμενος ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ...

Πολιτική | 21.02.2017

Ν.Δ.: Δεν θα εξυπηρετηθούν τα καθεστωτικά σχέδια Παππά σε βάρος του ΕΣΡ

News image

Να μην κινηθεί καμία διαδικασία για τις τηλεοπ...

Πολιτική | 21.02.2017

Διαψεύδει το Λιμενικό τα περί προσέγγισης τουρκικής ακταιωρού στα Ίμια

News image

Σε διάψευση τουρκικών δημοσιευμάτων, βάσει των...

Ελλάδα | 21.02.2017

Νέα πρόκληση: Σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής «έδεσε» στα Ιμια

News image

Η Αγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις της στο Αιγα...

Πολιτική | 21.02.2017

ΝΔ για Eurogroup: Η προπαγάνδα άντεξε μια μέρα

News image

Τη συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας αλλά ...

Επιστήμη - Τεχνολογία | 21.02.2017

Ανακαλύφθηκε το φωτεινότερο άστρο πάλσαρ στο σύμπαν!

News image

Tο διαστημικό τηλεσκόπιο XMM-Newton του Ευρωπα...

Οικονομία | 21.02.2017

Σε διαβουλευση ο εξωδικαστικος συμβιβασμος

News image

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θέτει, α...

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • Σύνολο : 6409795

Έχουμε 132 επισκέπτες online