Τίτλοι Ειδήσεων
A+ R A-

Μέχρι την Παρασκευή 4 εκατ. ευρώ για παλιές εξισωτικές

E-mail Εκτύπωση PDF
Σχετική εικόνα

Με εκκρεµότητες παλαιών ετών από αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα (κυρίως βιολογικά, νιτρικά, ολοκληρωµένη κτλ) και υπόλοιπα από εξισωτικές αποζηµιώσεις καταπιάνονται αυτό το διάστηµα οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τον προγραµµατισµό να δείχνει εξοφλήσεις ει δυνατόν µέσα στον Ιούλιο.
Μάλιστα, ένα τεχνικό ζήτηµα που µπλόκαρε στις αρχές τις εβδοµάδας τις λίστες µε τις ενστάσεις στα αγροπεριβαλλοντικά για τα έτη 2012 και 2013, έχει ήδη λυθεί, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Κέντρο, και οι ∆ΑΟΚ ξαναστέλνουν τα ονόµατα των δικαιούχων προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όπως εξηγεί ο ίδιος, «έχει κλείσει το 95% των οφειλών των δύο αυτών ετών, ενώ εκκρεµεί το µισό 2014 και στόχος του Οργανισµού είναι ως τα τέλη του έτους να διευθετηθούν και τα υπόλοιπα του 2015 και 2016». Στο τέλος της επόµενης εβδοµάδας προγραµµατίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει εξοφλήσει µε ένα ποσό που υπολογίζεται σε κάτι λιγότερο από 4 εκατ. ευρώ τις οφειλές προς τους δικαιούχους αγρότες από τις εξισωτικές του 2012, του 2013 και του 2014.
Κι ενώ αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης πίστωσης από το αρµόδιο υπουργείο Οικονοµικών, σε αυτή τη φάση οι υπάλληλοι του οργανισµού έχουν ρίξει το βάρος στο να τελειώσουν τις απαραίτητες διασταυρώσεις και τους ελέγχους, προκειµένου µέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχουν ολοκληρωθεί και οι πιστώσεις που αφορούν υπόλοιπα του 2015 και να µείνει για τις αρχές Αυγούστου το 2016, άνευ απροόπτου, σύµφωνα µε δηλώσεις του αντιπροέδρου Γ. Κέντρου.
Την ίδια ώρα, ανοικτό είναι το σύστηµα που δέχεται τις λίστες µε τους δικαιούχους των παλιών Βιολογικών από τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ, όπως ενηµερώνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζοντας συγχρόνως ότι οι πληρωµές ανά νοµό δεν συνδέονται καθώς στις λίστες που παραλαµβάνει από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας προχωρούν οι διασταυρώσεις, προκειµένου για τους δικαιούχους που προκύπτουν από τους ελέγχους που ολοκληρώνονται να ακολουθεί πληρωµή, χωρίς να χρειάζεται να γίνει µαζική πίστωση. Ωστόσο, γίνεται σαφές αρµοδίως ότι οι πληρωµές ανάµεσα στα έτη «δένονται», καθώς απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η µία χρονιά για κάθε δράση, πριν αρχίσουν οι πιστώσεις για το επόµενο έτος.
Για Σεπτέµβριο µετατίθεται το πετρέλαιο του 2015
Έναν έναν ψάχνουν τους δικαιούχους της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου για το 2015 οι αρµόδιοι της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, που ελέγχουν τις εγγραφές των παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις δεν «συµφωνούν» µε τα στοιχεία του taxisnet, γεγονός που απαιτεί επαλήθευση και χρόνο. Σηµειωτέον ότι δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί και η διαδικασία των συµψηφισµών, αλλά ούτε υπογραφεί η πολυαναµενόµενη απόφαση Χουλιαράκη µε την έγκριση πίστωσης για να τρέξει η πληρωµή. Σύµφωνα, µάλιστα, µε αρµόδιους του υπουργείου Οικονοµικών, όποια πίστωση δεν θα πρέπει να αναµένεται πριν τον Σεπτέµβριο.
Στα 149 ευρώ ανά ζώο η συνδεδεµένη
για τα θηλυκά βοοειδή το 2017
Στα 149 ευρώ το ζώο θα ανέρχεται η συνδεδεµένη για τα θηλυκά βοοειδή το 2017, µε προϋπολογισµό για το έτος στα 36.336.635 ευρώ, σύµφωνα µε απόφαση που δηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών έδωσαν το πράσινο φως.
Πρόκειται για τις αλλαγές που δροµολογούνται από το 2017 και µετά, µε στόχο την ενίσχυση της κτηνοτροφίας µέσα από τις συνδεδεµένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή, οι οποίες θα φτάσουν συνολικά στα 124,12 εκατ. ευρώ και τη διαµόρφωση της σχέσης ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 3, ∆ικαιούχοι - Όροι Επιλεξιµότητας
Α. ∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης βόειου κρέατος είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τους εξής όρους επιλεξιµότητας:
1. Είναι ενεργοί γεωργοί, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ)1307/2013.
2. Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας, ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης.
3. Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκτρέφουν στην εκµετάλλευση τους τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 µηνών έως και 12 ετών.
Β. Επιλέξιµα για την ενίσχυση είναι τα θηλυκά βοοειδή από την ηλικία των 18 µηνών έως και 12 ετών µε την προϋπόθεση να έχουν γεννήσει µέσα στο ηµερολογιακό έτος του εκάστοτε έτους ενίσχυσης (από 1/1 έως και τις 31/12), και τα νεογέννητα µοσχάρια να έχουν καταγραφεί και σηµανθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5.
Γ. Επιλέξιµα προς πληρωµή είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιµότητας, στο σύνολο των προβλεπόµενων ελέγχων που διενεργούνται.
∆. Με βάση τον Καν.(ΕΕ) 639/2014 αποκλείονται της εν λόγω συνδεδεµένης οι γεωργοί που ενισχύονται στο πλαίσιο του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.
Μέχρι τέλος Ιουλίου κλείνουν οι αποζημιώσεις του 2016, ενώ εγκρίθηκαν 7,2 εκατ. για ζημιές στη φυτική παραγωγή του 2017
Με 15,67 εκατ. ευρώ που πιστώθηκαν στις 7 Ιουλίου άρχισε να κλείνει ο ΕΛΓΑ τις οφειλές για ζημιές του 2016, οι οποίες όπως ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος του Οργανισμού, ανέρχονταν περί τα 20 εκατ. ευρώ. Στόχος του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον κ. Κουρεμπέ είναι μέσα στον Ιούλιο να έχουν εξοφληθεί οι παραγωγοί για όλο το περασμένο έτος. Η προκείμενη πληρωμή αφορούσε 11.248 παραγωγούς, των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια κυρίως μέσα στο 2016, αλλά και το 2017. Τις υψηλότερες αποζημιώσεις συγκέντρωσε ο νομός Ημαθίας (συνολικά 4.202.147,79 ευρώ), με δεύτερο το νομό Ηλείας με 2.353.673,89 ευρώ.
Την ίδια ώρα, η διοίκηση του ΕΛΓΑ ενέκρινε την πίστωση 7,2 εκατ. ευρώ που αφορά αποζημιώσεις στη φυτική παραγωγή για ζημιές του 2017, γεγονός που σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει και πληρωμή.
Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 7.206.500 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του (ης) «1.67.01.000 Ασφαλιστικές αποζημιώσεις ΕΛΓΑ φυτικού τομέα» K.A. Εξόδων 00 του οικονομικού έτους 2017 για «Εκκαθάριση αποζημιώσεων στη φυτική παραγωγή για ζημιές του έτους 2017».
agronews.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

prev
next

Οικονομία | 23.03.2018

Νέα εποχή για τον ΟΛΘ με μεταβίβαση του 67% στη South Europe Gateway

News image

Νέα εποχή ανοίγει από σήμερα για το λιμάνι της...

Τοπικά Νέα | 23.03.2018

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

News image

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα στα γρα...

Κόσμος | 23.03.2018

Η Άγκυρα απορρίπτει ως «απαράδεκτες» τις επικρίσεις της ΕΕ

News image

Η Τουρκία απέρριψε σήμερα τις «απαράδεκτες», ό...

Αθλητισμός | 23.03.2018

Τα ματς της Παρασκευής-Τι δείχνει η τηλεόραση

News image

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αναντο...

Τοπικά Νέα | 23.03.2018

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

News image

Άγνωστος τηλεφώνησε στις 8.53 π.μ. στα γραφεία...

Οικονομία | 23.03.2018

Έως την 1η Μαΐου η απαλλαγή της Ε.Ε. από τους δασμούς

News image

Για λίγο περισσότερο από ένα μήνα, έως την 1η ...

Κόσμος | 23.03.2018

Η Κίνα απαντά με λίστα 128 προϊόντων- η Ευρώπη περιμένει

News image

Διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ εξακολουθεί ν...

Πολιτική | 23.03.2018

Μαξίμου: Πλήρης αλληλεγγύη της Ε.Ε. σε Ελλάδα - Κύπρο

News image

Την ικανοποίησή τους για τη «σαφή στήριξη» της...

Πολιτική | 23.03.2018

Ο Τραμπ τίμησε την 25η Μαρτίου στον Λευκό Οίκο

News image

«Οποιαδήποτε πρόκληση κι αν εμφανιστεί στο μέλ...

Κόσμος | 22.03.2018

Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για δασμούς 60 δισ. δολαρίων σε κινεζικά προϊόντα

News image

Δασμούς ύψους περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρ...

Πολιτική | 22.03.2018

Πούτιν καλεί Τσίπρα στο Κρεμλίνο

News image

Πρόσκληση στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να επι...

Πολιτική | 22.03.2018

ΣΥΡΙΖΑ: Να καταδικάσουν τα δημοκρατικά κόμματα τη συμπεριφορά Γ. Λαγού

News image

«Το νέο φασιστικό παραλήρημα του υπόδικου Γ. Λ...

Πολιτική | 22.03.2018

Επεισόδιο στη Βουλή με πρωταγωνιστή τον Γ. Λαγό

News image

Ένταση σημειώθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, ό...

Πολιτική | 22.03.2018

Δεν θα παραστεί στην Προκαταρκτική για τη Novartis o Σαμαράς

News image

Να μην παραστεί στην Ειδική Επιτροπή Προκαταρκ...

Κόσμος | 22.03.2018

Την επιβολή δασμών σε προϊόντα της Κίνας θα ανακοινώσει σήμερα ο Τραμπ

News image

Επίσημο έγγραφο που θα προβλέπει την επιβολή δ...

Πολιτική | 22.03.2018

Η Τουρκία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.

News image

Το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας τόσο σ...

Τοπικά Νέα | 22.03.2018

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη την 24η και 25η Μαρτίου

News image

Λόγω πραγματοποίησης της παρέλασης στη Λεωφόρο...

Ελλάδα | 22.03.2018

Συγκλονίζει το τέλος του αρχιμανδρίτη Ανδρέα Μπολοβίνου

News image

Τραγικό φινάλε είχε η εξαφάνιση του αρχιμανδρί...

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • Σύνολο : 8684130

Έχουμε 153 επισκέπτες online