Τίτλοι Ειδήσεων
A+ R A-

Μέχρι την Παρασκευή 4 εκατ. ευρώ για παλιές εξισωτικές

E-mail Εκτύπωση PDF
Σχετική εικόνα

Με εκκρεµότητες παλαιών ετών από αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα (κυρίως βιολογικά, νιτρικά, ολοκληρωµένη κτλ) και υπόλοιπα από εξισωτικές αποζηµιώσεις καταπιάνονται αυτό το διάστηµα οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τον προγραµµατισµό να δείχνει εξοφλήσεις ει δυνατόν µέσα στον Ιούλιο.
Μάλιστα, ένα τεχνικό ζήτηµα που µπλόκαρε στις αρχές τις εβδοµάδας τις λίστες µε τις ενστάσεις στα αγροπεριβαλλοντικά για τα έτη 2012 και 2013, έχει ήδη λυθεί, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Κέντρο, και οι ∆ΑΟΚ ξαναστέλνουν τα ονόµατα των δικαιούχων προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όπως εξηγεί ο ίδιος, «έχει κλείσει το 95% των οφειλών των δύο αυτών ετών, ενώ εκκρεµεί το µισό 2014 και στόχος του Οργανισµού είναι ως τα τέλη του έτους να διευθετηθούν και τα υπόλοιπα του 2015 και 2016». Στο τέλος της επόµενης εβδοµάδας προγραµµατίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει εξοφλήσει µε ένα ποσό που υπολογίζεται σε κάτι λιγότερο από 4 εκατ. ευρώ τις οφειλές προς τους δικαιούχους αγρότες από τις εξισωτικές του 2012, του 2013 και του 2014.
Κι ενώ αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης πίστωσης από το αρµόδιο υπουργείο Οικονοµικών, σε αυτή τη φάση οι υπάλληλοι του οργανισµού έχουν ρίξει το βάρος στο να τελειώσουν τις απαραίτητες διασταυρώσεις και τους ελέγχους, προκειµένου µέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχουν ολοκληρωθεί και οι πιστώσεις που αφορούν υπόλοιπα του 2015 και να µείνει για τις αρχές Αυγούστου το 2016, άνευ απροόπτου, σύµφωνα µε δηλώσεις του αντιπροέδρου Γ. Κέντρου.
Την ίδια ώρα, ανοικτό είναι το σύστηµα που δέχεται τις λίστες µε τους δικαιούχους των παλιών Βιολογικών από τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ, όπως ενηµερώνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζοντας συγχρόνως ότι οι πληρωµές ανά νοµό δεν συνδέονται καθώς στις λίστες που παραλαµβάνει από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας προχωρούν οι διασταυρώσεις, προκειµένου για τους δικαιούχους που προκύπτουν από τους ελέγχους που ολοκληρώνονται να ακολουθεί πληρωµή, χωρίς να χρειάζεται να γίνει µαζική πίστωση. Ωστόσο, γίνεται σαφές αρµοδίως ότι οι πληρωµές ανάµεσα στα έτη «δένονται», καθώς απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η µία χρονιά για κάθε δράση, πριν αρχίσουν οι πιστώσεις για το επόµενο έτος.
Για Σεπτέµβριο µετατίθεται το πετρέλαιο του 2015
Έναν έναν ψάχνουν τους δικαιούχους της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου για το 2015 οι αρµόδιοι της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, που ελέγχουν τις εγγραφές των παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις δεν «συµφωνούν» µε τα στοιχεία του taxisnet, γεγονός που απαιτεί επαλήθευση και χρόνο. Σηµειωτέον ότι δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί και η διαδικασία των συµψηφισµών, αλλά ούτε υπογραφεί η πολυαναµενόµενη απόφαση Χουλιαράκη µε την έγκριση πίστωσης για να τρέξει η πληρωµή. Σύµφωνα, µάλιστα, µε αρµόδιους του υπουργείου Οικονοµικών, όποια πίστωση δεν θα πρέπει να αναµένεται πριν τον Σεπτέµβριο.
Στα 149 ευρώ ανά ζώο η συνδεδεµένη
για τα θηλυκά βοοειδή το 2017
Στα 149 ευρώ το ζώο θα ανέρχεται η συνδεδεµένη για τα θηλυκά βοοειδή το 2017, µε προϋπολογισµό για το έτος στα 36.336.635 ευρώ, σύµφωνα µε απόφαση που δηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών έδωσαν το πράσινο φως.
Πρόκειται για τις αλλαγές που δροµολογούνται από το 2017 και µετά, µε στόχο την ενίσχυση της κτηνοτροφίας µέσα από τις συνδεδεµένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή, οι οποίες θα φτάσουν συνολικά στα 124,12 εκατ. ευρώ και τη διαµόρφωση της σχέσης ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 3, ∆ικαιούχοι - Όροι Επιλεξιµότητας
Α. ∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης βόειου κρέατος είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τους εξής όρους επιλεξιµότητας:
1. Είναι ενεργοί γεωργοί, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ)1307/2013.
2. Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας, ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης.
3. Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκτρέφουν στην εκµετάλλευση τους τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 µηνών έως και 12 ετών.
Β. Επιλέξιµα για την ενίσχυση είναι τα θηλυκά βοοειδή από την ηλικία των 18 µηνών έως και 12 ετών µε την προϋπόθεση να έχουν γεννήσει µέσα στο ηµερολογιακό έτος του εκάστοτε έτους ενίσχυσης (από 1/1 έως και τις 31/12), και τα νεογέννητα µοσχάρια να έχουν καταγραφεί και σηµανθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5.
Γ. Επιλέξιµα προς πληρωµή είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιµότητας, στο σύνολο των προβλεπόµενων ελέγχων που διενεργούνται.
∆. Με βάση τον Καν.(ΕΕ) 639/2014 αποκλείονται της εν λόγω συνδεδεµένης οι γεωργοί που ενισχύονται στο πλαίσιο του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.
Μέχρι τέλος Ιουλίου κλείνουν οι αποζημιώσεις του 2016, ενώ εγκρίθηκαν 7,2 εκατ. για ζημιές στη φυτική παραγωγή του 2017
Με 15,67 εκατ. ευρώ που πιστώθηκαν στις 7 Ιουλίου άρχισε να κλείνει ο ΕΛΓΑ τις οφειλές για ζημιές του 2016, οι οποίες όπως ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος του Οργανισμού, ανέρχονταν περί τα 20 εκατ. ευρώ. Στόχος του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον κ. Κουρεμπέ είναι μέσα στον Ιούλιο να έχουν εξοφληθεί οι παραγωγοί για όλο το περασμένο έτος. Η προκείμενη πληρωμή αφορούσε 11.248 παραγωγούς, των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια κυρίως μέσα στο 2016, αλλά και το 2017. Τις υψηλότερες αποζημιώσεις συγκέντρωσε ο νομός Ημαθίας (συνολικά 4.202.147,79 ευρώ), με δεύτερο το νομό Ηλείας με 2.353.673,89 ευρώ.
Την ίδια ώρα, η διοίκηση του ΕΛΓΑ ενέκρινε την πίστωση 7,2 εκατ. ευρώ που αφορά αποζημιώσεις στη φυτική παραγωγή για ζημιές του 2017, γεγονός που σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει και πληρωμή.
Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 7.206.500 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του (ης) «1.67.01.000 Ασφαλιστικές αποζημιώσεις ΕΛΓΑ φυτικού τομέα» K.A. Εξόδων 00 του οικονομικού έτους 2017 για «Εκκαθάριση αποζημιώσεων στη φυτική παραγωγή για ζημιές του έτους 2017».
agronews.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

prev
next

Κόσμος | 14.12.2017

ΗΠΑ: Τουρκία και Κατάρ σπόνσορες της τρομοκρατίας

News image

Την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να αναβ...

Οικονομία | 14.12.2017

ΣΕΛΠΕ: Να διασφαλισθεί ήρεμο κλίμα στην αγορά τις επόμενες Κυριακές

News image

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λια...

Αθλητισμός | 14.12.2017

Τα ματς της Πέμπτης-Τι δείχνει η τηλεόραση

News image

Τo εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με αντίπαλο...

Ελλάδα | 14.12.2017

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης

News image

Ξεκινάει από τον ΟΑΕΔ σήμερα στις 10 το πρωί μ...

Ελλάδα | 14.12.2017

Επίθεση του Ρουβίκωνα στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας

News image

Eπίθεση στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στ...

Ελλάδα | 14.12.2017

Πυροβόλησαν το κτήριο του ΟΕΚ όπου συστεγάζονται τα γραφεία δανειοληπτών

News image

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους υπαλλήλους...

Τοπικά Νέα | 14.12.2017

Με προσωπικό ασφαλείας σήμερα τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ λόγω της απεργίας

News image

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ θα συμμετέχουν στην 2...

Τοπικά Νέα | 14.12.2017

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Θερμαϊκού

News image

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχτηκε χθες το βράδ...

Τοπικά Νέα | 14.12.2017

Μέλη του ΠΑΜΕ απέκλεισαν την είσοδο της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

News image

Oμάδα ατόμων έχει αποκλείσει από τις 7.30 την ...

Ελλάδα | 14.12.2017

Σε απεργιακό «κλοιό» η χώρα

News image

Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται σήμερα Πέμπτη ...

Αθλητισμός | 13.12.2017

Τα ματς της ημέρας-Τι δείχνει η τηλεόραση

News image

Τo ματς του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Λούντβιγκσμπο...

Τοπικά Νέα | 13.12.2017

Ανέγερση εβραϊκού σχολείου στη Θεσσαλονίκη

News image

Στην ανέγερση εβραϊκού σχολείου το οποίο θα βρ...

Πολιτική | 13.12.2017

Θύελλα αντιδράσεων κατά Τουσκ για το προσφυγικό

News image

Τις έντονες αντιδράσεις κρατών-μελών αλλά και ...

Τοπικά Νέα | 13.12.2017

Στη Θεσσαλονίκη ο Αλ. Τσίπρας

News image

Την πρώτη πανελλαδικά Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟ...

Οικονομία | 13.12.2017

Η αγορά σε μέγγενη χρεών και κατασχέσεων

News image

Χρέη και κατασχέσεις «πνίγουν» πλέον την αγορά...

Αθλητισμός | 12.12.2017

Επέστρεψε στην κορυφή η ΑΕΚ, 3-1 την Κέρκυρα

News image

Το σκορ για την Ένωση, που με αυτό το τρίποντο...

Αθλητισμός | 12.12.2017

Europa League: Απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου η ΑΕΚ

News image

Η Ντιναμό Κιέβου από την Ουκρανία είναι η ομάδ...

Πολιτική | 11.12.2017

Στ. Κοντονής: Αναφαίρετο δικαίωμα η κριτική των δικαστικών αποφάσεων

News image

Αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών χαρακτήρισε ο ...

Ελλάδα | 11.12.2017

Κόβεται κατά 70% το ΕΚΑΣ – Στα 35 ευρώ για όλους

News image

Δραματικές μειώσεις, που ανέρχονται στο 70%, θ...

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • Σύνολο : 8174753

Έχουμε 132 επισκέπτες online